W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z biologią człowieka, ekotoksykologią oraz toksykologią. Interesuję się również biomonitoringiem (zwłaszcza ludzkim) oraz poszukiwaniem związku pomiędzy zawartością metali ksenobiotycznych w tkankach, a zdrowiem zwierząt
i człowieka.
W związku z powyższym uczestniczę w projektach, związanych z oceną zawartości ksenobiotyków
w różnych matrycach biologicznych z wykorzystaniem technik analizy instrumentalnej (m.in. AAS, spektrofotometria UV-VIS, woltamperometria). Aby pogłębić swoje kompetencje w tym zakresie, stale uczę się i aktualizuję wiedzę związaną z analizą instrumentalną. Wszystkie z wcześniej wspomnianych zagadnień, staram się łączyć w swojej pracy naukowej.
Rolą naukowca jest również dzielenie się posiadaną wiedzą, dlatego chętnie włączam się w działania mające na celu popularyzowanie wiedzy biologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą na polu naukowym lub popularyzatorskim, zapraszam do kontaktu.